Word Park e място, където животът се слива с литературата в триизмерно преживяване. Място, което насърчава да живееш черновите на собственото си Настояще с лекотата на хамелеон.

И, нали знаеш, винаги си добре дошъл тук.

Contact me